Privacybeleid

Persoonlijke gegevens die Malanico verzamelt, worden gewaarborgd en gerespecteerd om uw privacy te beschermen, onder andere door de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevensverwerking
Malanico verwerkt persoonsgegevens van personen bij bedrijven. Wij krijgen deze persoonsgegevens doordat uw bedrijf gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze informatie zelf aan ons verschaft.

Gegevens die wij verwerken van (natuurlijke) personen bij onze bedrijfsrelaties zijn:
–  Voor- en achternaam;
–  Telefoonnummer;
–  E-mailadres;
–  Gebruikersnaam van gebruikersaccount;
–  IPv4, IPv6, MAC adres;
–  Hostname client.

Daarnaast verwerken wij ook de volgende gegevens
–  IBAN en machtigingen;
–  Beoordeling kredietwaardigheid;
–  Betalingsgedrag

Verwerkingsdoelen en grondslag
Wij verwerken deze gegevens omdat deze onlosmakelijk verbonden zijn met onze diensten welke wij aanbieden en leveren. Deze bestaan uit het verwerken van bestellingen, leveren, factureren en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden. Daarnaast informeren wij u over onze activiteiten en diensten.

Wij onderscheiden de volgende grondslagen:
–  Aannemen van bestellingen;
–  Afleveren van bestellingen;
–  Afhandelen van betalingen;
–  Verwerken van kortingen, conform vereisten fabrikant;
–  Verzenden van onze nieuwsbrief, aanbiedingen en prijslijst;
–  Bellen of mailen indien dit nodig is om onze diensten te kunnen uitvoeren;
–  Informeren over wijzigingen van onze diensten;
–  Informeren over terugroep acties van producten;
–  Bieden van de mogelijkheid om een account aan te maken voor onze artikeldata;
–  Voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
–  Het kunnen uitvoeren van een kredietwaardigheidsonderzoek en/of verzekering.

Bewaartermijn
Malanico bewaart persoonsgegevens van personen bij bedrijven. De wetgeving is hierin leidend, zo worden facturen zeven jaar bewaard in verband met de eisen van de belastingdienst. Van sollicitanten en oud-werknemers worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens verzameld werden.

Indien u geen digitale nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen dan kunt u zich afmelden via de afmeldoptie onder elke nieuwsbrief of door contact op te nemen met onze klantenservice.

Delen van persoonsgegevens met derden
Malanico verkoopt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit echt nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de klant, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.